Welkom in het Sint-Romboutscollege

Het Sint-Romboutscollege heeft een traditie van meer dan 150 jaar, een traditie van degelijkheid, van beginselvastheid, maar evenzeer één van kritisch zijn. Degelijk onderwijs verschaffen is een evidentie waar wij ons dagelijks voor inzetten.

We blijven de lat hoog leggen, niet té hoog, maar zodanig dat het een uitnodiging blijft om er over te springen. Onze uitstekende leerlingenbegeleiding wordt gedragen door geëngageerde leraren, door de medewerkers van het CLB en door onze prefect.

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op onze school. We bieden onze leerlingen heel wat mogelijkheden aan om  zich te ontplooien: leesclub, schaken, film, studielokaal, uitgebreide sportactiviteiten (eigen zwembad), een eigentijds cultuuraanbod, …