Participatie

De leerlingen van de eerste graad evalueren via de leerjaarraad de activiteiten op school en geven daarbij toffe tips.

De leerlingen van onze hogere jaren verkiezen jaarlijks een leerlingenraad. Tijdens de maandelijkse vergaderingen wordt het schoolleven besproken en zien tal van interessante voorstellen het daglicht. Een drietal verkozen leerlingen vertegenwoordigen hun medeleerlingen in de schoolraad. Leerlingen besturen zo - een beetje - mee het college. En misschien is dit wel een opstap naar een latere politieke carrière?

Ook het betrekken van ouders bij het reilen en zeilen van de school zit ingebakken in het DNA van onze schoolcultuur. Dat onze school geëngageerde ouders heeft, bewijst het groot aantal leden van onze oudervereniging. Alle ouders kunnen tot die vereniging toetreden. Elke ouder kan zich bovendien engageren om mee te werken in de ouderraad.

Drie verkozen ouders hebben zitting in de schoolraad van het college. De voorzitter van de oudervereniging is tevens lid van het schoolbestuur.