Oud-leerlingen

Beste oud-leerlingen en oud-leraren

Sinds oktober 2018 bezorgen wij u op deze pagina informatie over de werking van de Oud-leerlingenbond van het Sint-Romboutscollege. De overstap van een eigen webstek naar hier is een gevolg van de invoering van de nieuwe privacywetgeving.

Vermits het College als onderwijsinstelling deze nieuwe reglementering (GDPR) strikt dient te volgen en de databank van de Oud-leerlingenbond beheerd wordt door het College, heeft het bestuur besloten geen eigen webstek en databank meer te ondersteunen. www.srcolb.be en post@srcolb.be zijn niet meer operationeel.

Het bestuur blijft ook communiceren via post en e-mail en zal daarbij rekening houden met de wensen van de oud-leerlingen inzake de privacywetgeving, op basis van de gegevens die via mail en post worden opgevraagd.