Oud-leerlingen

Beste oud-leerlingen en oud-leraren

Sinds oktober 2018 bezorgen wij u op deze pagina informatie over de werking van de Oud-leerlingenbond van het Sint-Romboutscollege. De overstap van een eigen webstek naar hier is een gevolg van de invoering van de nieuwe privacywetgeving.

Vermits het College als onderwijsinstelling deze nieuwe reglementering (GDPR) strikt dient te volgen en de databank van de Oud-leerlingenbond beheerd wordt door het College, heeft het bestuur besloten geen eigen webstek en databank meer te ondersteunen. www.srcolb.be en post@srcolb.be zijn niet meer operationeel.

Het bestuur blijft ook communiceren via post en e-mail en zal daarbij rekening houden met de wensen van de oud-leerlingen inzake de privacywetgeving, op basis van de gegevens die via mail en post worden opgevraagd.

 

Oud-leerlingendag en OLBar 2020

Aan de leden van de Oud-leerlingenbond van het Sint-Romboutscollege

Aan de oud-leerlingen van het Sint-Romboutscollege van de promoties eindigend op 0 en 5.

Beste oud-leerling

Het zal u wellicht niet verbazen dat de geplande oud-leerlingendag en OLBar op zaterdag 24 oktober 2020 niet kunnen doorgaan vanwege de Covid-19 epidemie.

De huidige maatregelen van de Vlaamse regering t.a.v. het onderwijs voorzien onder meer dat in de schoolgebouwen geen activiteiten mogen plaatshebben waarop externen aanwezig zijn. Zelfs oudervergaderingen kunnen niet op school. Contact met ouders kan enkel virtueel.

Bovendien behoort de overgrote meerderheid van de oud-leerlingen die jaarlijks aan de oud-leerlingendag deelnemen tot de Coronarisicogroep.

Het bestuur van de Oud-leerlingenbond heeft sedert de uitbraak van de epidemie niet meer vergaderd. De nodige communicatie voor de werking gebeurt digitaal. Van zodra de omstandigheden het toelaten, zal het bestuur nagaan op welke wijze de uitgestelde oud-leerlingendag kan plaatsvinden. Wellicht zal dat pas in 2021 zijn.

 

Oud-leerlingendag en -bar 19 oktober 2019

Het was vorig jaar alweer een mooie editie van de oud-leerlingendag en -bar. Hier alvast enkele sfeerfoto's:

Voor meer foto's, klik hier.