Schoolreglement

Het Sint-Romboutscollege (het college) is een christelijke onderwijs-, opvoedings- en leefgemeenschap.
Alle schoolactiviteiten vinden hun oorsprong in de evangelische boodschap en hebben de christelijke levenshouding als doel. Die levenshouding is gekenmerkt door respect voor de eigen persoon, respect voor de andere en respect voor het milieu.
Respect voor de andere houdt onder meer in dat leerlingen met een andere geloofsovertuiging of levenshouding dan de katholieke welkom zijn in het college op voorwaarde dat ook zij het drievoudige respect tot het hunne maken en dit schoolreglement integraal onderschrijven en toepassen.
Een engagementsverklaring kwam tot stand na overleg met de schoolraad van onze school.
Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend.
Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking.

Meer informatie vindt u in het volledige schoolreglement.