Columbus

Zoals u reeds weet proberen wij onze leerlingen van het zesde jaar zo goed mogelijk te begeleiden bij de overstap naar het hoger onderwijs. In het kader van het SOHO-traject begeleiden en ondersteunen we onze leerlingen bij het maken van de meest geschikte studiekeuze.

Sinds het schooljaar 2017-2018 neemt de school ook deel aan ‘Columbus’, een nieuw digitaal exploratie-instrument waarmee we het studiekeuzeproces in de derde graad nog willen versterken. Deze oriëntatieproef bestaat uit vier modules. Een eerste module gaat over het studiekeuzeproces, onmiddellijk gevolgd door een vragenreeks rond zelfbeeld, motivatie en studievaardigheden (‘Wie ben ik?’). Een derde module peilt naar de interesses van de leerlingen (‘Wat wil ik?’) en de laatste omvat een test omtrent cognitieve vaardigheden (wiskunde, woordenschat, talige strategieën en redeneervermogen - ‘Wat kan ik?’). Na het afronden van een module beschikken de leerlingen meteen over kwalitatieve en kwantitatieve feedback waardoor ze een beter zicht krijgen op hun leersterktes en werkpunten.

De resultaten van deze proef zijn op geen enkele wijze bindend, maar de deelname wordt op termijn wel verplicht. Tijdens de voorbije drie schooljaren werden testafnames georganiseerd in verscheidene scholen en onlangs nog werden aanpassingen doorgevoerd in de samenstelling van de items en in de feedback.

Indien u graag meer wil weten over Columbus, dan neemt u best een kijkje op de site van Columbus.

Een informatief filmpje over het project vindt u hier: