Sterk in talen - CLIL

 

Uitwisselingen, reizen, toenemende globalisering… Een sterke talenkennis én taalvaardigheid is onontbeerlijk voor ‘generation z’. Wij stimuleren onze leerlingen om hun talenknobbel te ontwikkelen: via de essentiële taalvakken Nederlands, Frans, Engels (en Duits in sommige richtingen), via seminaries (Italiaans, Franse communicatie) maar ook… via CLIL.

CLIL – AND THE WORLD BECOMES YOUR OYSTER

Wat is CLIL en wat zijn de voordelen?

“Content and Language Integrated Learning”, kortweg CLIL, is een onderwijsvorm waarbij een zaakvak (vb. geschiedenis) in het Frans, Engels of Duits wordt gegeven.

Deze manier van lesgeven heeft enkele opvallende voordelen: meer spreekvaardigheid, een grotere woordenschat, meer spreekdurf, sneller begrip van de taal (Frans/Engels) én zelfs een grondiger kennis van het zaakvak.

Een grotere taalvaardigheid verwerf je natuurlijk niet zonder een extra inspanning. Ook een goede motivatie is essentieel. Om een vak in een andere taal te studeren moet je lef hebben!

 

Hoe ziet CLIL er op onze school uit? (schooljaar 2023-2024)

  • 1ste jaar: muzikale opvoeding in het Engels (1u)
  • 2de jaar: geschiedenis in het Frans (2u) en muzikale opvoeding in het Engels (1u)
  • 3de jaar: godsdienst in het Frans (2u), ICT in het Engels (1u), CLIL- excursie naar Lille
  • 4de jaar: godsdienst in het Frans (2u) en ICT in het Engels (1u)
  • 4de jaar (alleen in de studierichting 'Natuurwetenschappen'): chemie in het Engels (2u)

 

Belangrijk om te weten is dat de leerling steeds de keuze heeft om al of niet in te stappen in dit CLIL-project. Leerlingen kunnen kiezen voor het CLIL-aanbod of ze kunnen ervoor kiezen om de vakken gewoon in het Nederlands te volgen.

Je hoeft geen kei te zijn in de zaakvakken die in het CLIL-traject worden aangeboden, en ook voor het taalvak hoef je geen primus te zijn. Toch moeten leerlingen die het al moeilijk hebben met het normale curriculum ook tegen zichzelf beschermd worden.

Kiezen voor een CLIL-traject doe je voor het volledige schooljaar.

 

Hoe zit het met de leerplandoelstellingen?

Het spreekt voor zich dat we de kwaliteit van het CLIL-traject willen bewaken. Alle leerlingen moeten de leerplandoelstellingen van het zaakvak (bv. geschiedenis) behalen. De vakterminologie moet zowel in het Nederlands als in de vreemde taal ingestudeerd worden. Om zeker te zijn dat de CLIL-leerlingen dezelfde leerstof verwerken als de niet-CLIL-leerlingen opteren we ervoor om zoveel mogelijk de bestaande Nederlandstalige cursussen te vertalen. Dat heeft meteen het voordeel dat het CLIL-traject zeker voldoet aan de bestaande leerplannen. CLIL is meer dan een zaakvak in een andere taal geven. De leraren gebruiken authentieke teksten in de doeltaal en bouwen hun lessen zo interactief en uitdagend op, dat ze hun leerlingen in de doeltaal leren denken.

 

En de leerlingevaluatie?

Voor de evaluatie van het zaakvak gebruiken de CLIL-leerkrachten gelijk(w)aardige toetsen, taken en examens als hun niet-CLIL-collega’s. Alleen gebeuren die evaluaties in de CLIL-taal. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij hun antwoorden zoveel mogelijk in de CLIL-taal formuleren. Tijdens de toetsen en examens is de CLIL-leerkracht aanwezig om de leerlingen te helpen indien er problemen ontstaan die te maken hebben met de formulering in de CLIL-taal.

Uiteraard is het niet de boedling om de evolutie van de leerling m.b.t de CLIL-taal te vatten in de punten voor het zaakvak. Daarom duidt de CLIL-leerkracht die evolutie enkel via een woordrapport (zonder puntenschaal). De leerkracht heeft daarbij vooral aandacht voor positieve stimulansen. Bij toetsen en examens wordt wel een beperkt bonussysteem gehanteerd zodat leerlingen gestimuleerd worden om de CLIL-taal te gebruiken, maar niet gestraft worden indien ze dit niet doen.

 

Zijn onze leraren goed voorbereid?

De voorwaarden om met CLIL te starten zijn erg strikt. Natuurlijk moet de leraar het zaakvak perfect beheersen. Daarenboven moet hij/zij voor de CLIL-taal een taalvaardigheidsniveau C1 hebben (= een taalniveau net onder het niveau native-speaker).

In het kader van Erasmus+ sturen we onze CLIL-leerkrachten ook naar scholen in het buitenland om hun talenkennis en hun kennis van de vakdidactiek in de vreemde taal beter te beheersen. Onze leraren volgden ook een cursus CLIL-didactiek en we hebben deelgenomen aan een onderzoek van de KULeuven om ons CLIL-traject te evalueren en indien nodig bij te sturen.  Intern hebben we uiteraard ook een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd.