Snel thuis op school

Sportkampen

In augustus bieden we onze jongeren (12-14-jarigen) de kans om zich gedurende vier dagen te ontspannen met sport en spel (o.a. kajak of mountainbike in de Ardennen). Onze nieuwe eerstejaarsleerlingen krijgen hierdoor een extra kans om kennis te maken met de school. Klik hier voor de brochure.

 

Onthaaldag

Op de eerste schooldag is er geen les, want we maken tijd om elkaar beter te leren kennen. In hun eigen klaslokaal maken de leerlingen kennis met hun klassenleraar. Aan de hand van kennismakingsspelletjes creëren we onmiddellijk een goede klassfeer en via een fotozoektocht maken we hen wegwijs in de gebouwen van de school.
Ook de peters en meters krijgen een belangrijke rol. Bij deze zeer gemotiveerde leerlingen uit het vijfde en zesde jaar kunnen de nieuwkomers ook altijd terecht gedurende het schooljaar.

 

Infoavond voor ouders

Wij willen ook ouders zo snel mogelijk betrekken bij de nieuwe uitdaging. Daarom houden we reeds in de eerste week van het schooljaar een infoavond. De directie geeft algemene uitleg over de werking van de school. Ouders maken daarna kennis met de klastitularis en de verschillende vakleraars. Ze krijgen hierbij ook een woordje uitleg over de aanpak van de vakken Klassieke Studies, wiskunde en Frans. Nadien is er nog voldoende ruimte voor een persoonlijk gesprek met de leraren en de directie.

 

Enquête welbevinden

Op het einde van september doen we een digitale bevraging bij de ouders a.d.h.v. een beknopte vragenlijst. Hoe ervaren zij de school? Loopt alles vlot? Heeft je kind zijn draai gevonden? Is er nog iets waar wij kunnen bijsturen? Zijn er nog individuele noden?

 

Tweedaagse Bredene

We gaan naar Bredene
dat zullen jullie wel weten
om ons goed welkom te heten.
In het begin is het met de bus,
een hele klus.
We komen aan en zien onze kamer,
heel knus.
We spelen, eten en slapen.
Op het einde is iedereen aan het gapen!
Ik bof ook wel met die leerkrachten.
Maar spijtig genoeg staat je moeder of vader je al op te wachten.
En dan denk je: "wat is het toch fijn 
om bij je vrienden te zijn!"
Hazel Wijsen (1F)

Om de vriendschapsbanden tussen de leerlingen onderling en de relatie met de leraren van de klas te bevorderen, trekken we al in de tweede schoolweek voor twee dagen naar zee. Spel en sport met o.a. het duinenspel, de zangstonde, de casinoavond, de strandwandeling ‘by night’, het bezinningsmoment, de overnachting, de strandspelen en de zwemhappening. Kortom, deze tweedaagse bezorgt onze allerjongsten gegarandeerd zeer snel een 'thuis'- gevoel.

Peter en meter

Elk jaar opnieuw staat een gemotiveerde groep leerlingen uit de derde graad klaar om leerlingen die hun eerste “collegejaar” aanvangen, te verwelkomen.
Als peter of meter is het hun taak om de eerstejaars wegwijs te maken in het reilen en zeilen van onze school.
Zo gaan de peters en meters mee op tweedaagse naar Bredene, zodat ze hun klasje beter leren kennen tijdens het spelen en sporten. Ook bij andere activiteiten van de eerstejaars worden de peters en meters ingeschakeld (Fair Tradefuif, gezond ontbijt, ...) en groeit de verstandhouding tussen de 'nieuwelingen' en de 'anciens' zienderogen.
Kortom, een mooi initiatief om leerlingen dichter bij elkaar te brengen.

 

Ontmoetingsavond/fairtradefuif

Ons oudercomité organiseert na de herfstvakantie een ontmoetingsavond voor de ouders van de eerste graad. Hier kan je informeel met de klassenleraar/vakleraren en andere ouders een babbel doen. En de kinderen? Die amuseren zich dan volop op onze fuif. De ingrediënten van onze geslaagde fuif: fairtradedrankjes en -hapjes, een coole deejay, enthousiaste leraren, peters en meters en collegeleerlingen die samen voor een geweldige sfeer zorgen.