Persoonlijke aanpak

Het Sint-Romboutscollege is een leerlinggerichte school. Wij maken er een punt van onze leerlingen goed op te volgen. Niet alleen de slimsten, maar ook wie het wat moeilijker heeft, staan we met raad en daad bij. In onze school zorgen wij ervoor dat iedereen al zijn talenten maximaal kan ontplooien.

Onze leerlingenbegeleiding begint in de eerste plaats in de klas, tijdens de les. We verwachten van leerlingen dat ze actief bij de les betrokken zijn. Onze leraars vinden het belangrijk dat iedereen aan bod komt. Door verschillende werkvormen te gebruiken, wordt elke leerling uitgedaagd en aan het werk gezet. En wie een poosje ziek is geweest of wie een vakonderdeel niet zo goed onder de knie krijgt, kan voor alle vakken bijkomende uitleg krijgen van de vakleraar. Voor Frans, Latijn en wiskunde voorzien we zelfs in een wekelijkse inhaal- of remediëringsles tijdens de middag. Voor wie een poosje ziek is geweest, houden we belangrijke informatie (brieven, notities,…) bij in een afwezigheidsmapje.

In het college kan je rekenen op een eigen klassenleraar. Leerlingen kunnen bij hem of haar terecht met al hun grote en kleine vragen en problemen. Voor hun vreugde en verdriet vinden ze er altijd een luisterend oor. Het wekelijks klassenuurtje over de middag is een uitgelezen moment voor de leerlingen en hun klassenleraar om wat bij te praten, om te helpen bij het studeren, bij het in orde houden van notities, bij het opstellen van een studieplanning, of om samen één of andere leuke activiteit te doen. De klassenleraar is ook de brugfiguur tussen de leerlingen van de klas en het lerarenteam, tussen de school en de ouders.

Wie problemen heeft met het plannen van taken en toetsen, wie niet goed weet hoe de leerstof moet aangepakt worden kan in de eerste graad ondersteuning krijgen via de huiswerkklas. Je werkt er in kleine groepjes aan je studieaanpak. Ook in de tweede graad zetten we dit verder in de formule van begeleide avondstudie. Heb je specifiek een probleem met de Nederlandse taal, dan kan je een beroep doen op de taalklas.

Leerlingen met studieproblemen kunnen vanaf het tweede trimester rekenen op de steun van een mentor. Dat is een leraar die je - op vraag van de klassenraad - individueel begeleidt en motiveert om werk te maken van een efficiënte studiemethode. Hij/zij is je ankerpunt bij studieproblemen. Heb je problemen met één specifiek vak, dan zetten we in op vakcoaching. De vakleraar zal dan extra aandacht besteden aan je studiemethode voor dat specifieke vak. Je zal ook uitgenodigd worden om inhaallessen te volgen en je krijgt extra inoefenkansen.

Dreigt het toch eens mis te lopen, je wordt gepest, je hebt het even wat moeilijk op school of daarbuiten, dan kan er altijd gepraat worden. Om grote en kleine problemen op te lossen, kunnen onze leerlingen en hun ouders altijd bij de prefect terecht . De prefect zoekt dan samen met de directeur van je graad en het lerarenteam naar een geschikte oplossing.

De CLB-medewerkster heeft een wekelijks spreekuur op school. Iedereen kan bij haar terecht met problemen op studievlak, op psycho-emotioneel vlak, …
Onze school werkt samen met CLB - Het Kompas (klik op het logo om naar de website te gaan):