Studeren met succes

Onze school wil elke leerling een sterke (kennis)basis bieden. Een belangrijke stap in het verwerven van die kennis, is ervoor zorgen dat leerlingen slimme keuzes maken wanneer ze studeren. Uit wetenschappelijk onderzoek en uit ervaring blijkt dat leerlingen dat (meestal) niet spontaan kunnen en veel gebruik maken van strategieën waarvan we weten dat ze niet goed werken (denk aan herlezen, overschrijven en markeren). Wij willen dat elke leraar en leerling weet hoe een brein werkt en hoe je bijgevolg efficiënt en succesvol kan studeren. We baseren ons hiervoor op het boekje Studeren met succes (op wetenschap gebaseerd en gratis te downloaden) van het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren.

Leerlingen kiezen vaak een aanpak op basis van hoe vlot het studeren aanvoelt, maar net die studeerstrategieën die initieel moeilijker aanvoelen en die ervoor zorgen dat je actief moet nadenken over de inhouden, zullen uiteindelijk resulteren in het langer onthouden van de leerstof. Dit impliceert dat het bij het instuderen van de leerstof bijvoorbeeld vaak effectiever is om je boek te sluiten en na te denken over wat je je nog herinnert (in tegenstelling tot het herlezen of overschrijven).

“Slim studeren door het jezelf moeilijker te maken.”

Er zijn verschillende strategieën die het leerproces moeilijker maken, maar ervoor zorgen dat je eigenlijk meer zal leren:

  • Test jezelf: het actief ophalen van informatie uit je geheugen 
  • Herkneed de leerstof: leerstof uitleggen aan jezelf of iemand anders, schematiseren … 
  • Studeer gespreid: oefening met leerstof spreiden in de tijd 
  • Oefen slim: afwisseling in oefentypes, gebruik maken van uitgewerkte voorbeelden …

Het is belangrijk dat leerlingen sterke studeergewoontes ontwikkelen waar ze hun hele studeercarrière op kunnen terugvallen. Daar proberen wij op onze school op in te zetten. Onze leerlingen krijgen op school de nodige achtergrond mee over hoe zij kunnen studeren met succes.

Meer lezen? Snuister door het team 'Studeren met succes (leerlingen)' in Teams.

Als ouder ondersteunen 

Wees welkom op onze infoavond ‘Hoe kan je je kind(eren) ondersteunen tijdens hun studeerproces?’

Studeren op school 

’s Morgens kunnen de leerlingen vanaf 7.10u op school terecht om te studeren. Ook tijdens de middagpauze voorzien we een rustig studielokaal (het studiehuis) voor wie nog een paar zaken wil nakijken of bijwerken. Leerlingen die wat moeilijker aan het werk geraken of niet goed weten hoe ze aan de leerstof moeten beginnen, kunnen terecht in de huiswerkklas (1ste en 2de jaar). Wie thuis onvoldoende mogelijkheden heeft om in alle rust te studeren kan elke dag terecht in de avondstudie tot 17.45u. Leerlingen met een taalachterstand voor Nederlands vangen we op in de taalklas.