Persoonlijke aanpak

 

Interne leerlingenbegeleiding

Onze leerlingenbegeleiding begint in de eerste plaats in de klas, tijdens de les. We verwachten van leerlingen dat ze actief bij de les betrokken zijn. Onze leerkrachten vinden het belangrijk dat iedereen aan bod komt. Door verschillende werkvormen te gebruiken, wordt elke leerling uitgedaagd en aan het werk gezet. 

En wie een poosje ziek is geweest of wie een vakonderdeel niet zo goed onder de knie krijgt, kan voor alle vakken bijkomende uitleg krijgen van de vakleraar. Voor Frans, Latijn en wiskunde voorzien we zelfs in een (wekelijkse) inhaalles tijdens de middag.

In het college kan elke leerling rekenen op een eigen klassenleraar. Leerlingen kunnen bij hem of haar terecht met al hun grote en kleine vragen en problemen. Voor hun vreugde en verdriet vinden ze er altijd een luisterend oor. Het wekelijks klassenuurtje over de middag is een uitgelezen moment voor de leerlingen en hun klassenleraar om wat bij te praten, om te helpen bij het studeren, bij het in orde houden van notities, bij het opstellen van een studieplanning, of om samen één of andere leuke activiteit te doen. De klassenleraar is ook de brugfiguur tussen de leerlingen van de klas en het lerarenteam, tussen de school en de ouders.

Wie problemen heeft met het plannen van taken en toetsen, kan in de eerste graad ondersteuning krijgen via de huiswerkklas. Een of meerdere malen per week werk je na school onder begeleiding in een klein groepje aan je studie-aanpak.

Leerlingen met studieproblemen kunnen vanaf het tweede trimester rekenen op de steun van een mentor, dat is een leraar die je - op vraag van de klassenraad - individueel begeleidt om werk te maken van een efficiënte studiemethode. 

Dreigt het toch eens mis te lopen, je wordt gepest, je hebt het even wat moeilijk op school of daarbuiten, dan kan er altijd gepraat worden. Om grote en kleine problemen op te lossen, kunnen onze leerlingen en hun ouders altijd bij de prefect terecht . De prefect zoekt dan samen met de pedagogisch directeur, de CLB-medewerkster en het lerarenteam naar een geschikte oplossing. 
 

Externe leerlingenbegeleiding

De CLB-medewerkster heeft een wekelijks “spreekuur” op school. Iedereen kan bij haar terecht met problemen op studievlak, op psycho-emotioneel vlak, met vragen over studiekeuze, ...

Onze school werkt samen met CLB - Het Kompas (klik op het logo om naar de website te gaan):