Vijf edities Colympia 

Voor deze reeks over “zestien jaar Colympia ofwel vijf edities Colympia” peilen we even naar getuigenissen van oudgedienden. Hoe hebben zij de eerste Colympia-editie meegemaakt? Werd er van in het begin al doping gebruikt? Werden wereldrecords moeiteloos verpulverd? 

Starten doen we met twee organisatoren, dhr. Merckx (leerkracht LO) en dhr. Keersmaekers (leerkracht Latijn en zorgleerkracht). Lees hun ervaringen hieronder!  

Interview met dhr. Merckx  

Druk in de weer met allerlei lijsten en paperassen vindt dhr. Merckx gelukkig nog even de tijd om tussen het organiseren van Colympia en het lesgeven door ons te woord te staan.  

1. Alle edities in beschouwing genomen, zijn er noemenswaardige veranderingen gebeurd?  

Vooral ten opzichte van de twee eerste edities (met Freddy Algoet) zijn er toch wat veranderingen. In de eerste twee edities lag de focus meer op het land waar de Olympische spelen het jaar nadien doorgingen. De activiteiten stonden wat meer in functie daarvan en werden ook ruimer opgevat met o.a. een tentoonstelling, bouwen van een Chinese muur op de speelplaats, maken van een maquette (Athene) ...  Vanaf de derde editie heb ik de organisatie overgenomen en kwam de focus meer te liggen op het sportieve aspect. Er kwamen toen wel wat veranderingen: van 24 naar 32 ploegen, de opening werd in een nieuw kleedje gestoken, de verschillende sporttornooien tijdens de middag waren ook nieuw, van één naar twee Colympiadagen, de slotceremonie werd wat anders opgevat ...   

2. Pak je het organiseren na al die jaren anders aan? Heb je meer of minder zenuwen?  

Het organiseren op zich is vrijwel niet veranderd. Bij de organisatie is de achterliggende idee om zoveel mogelijk leerlingen aan bod te laten te komen en leerkrachten en leerlingen over verschillende jaren heen op een sportieve en leuke manier met elkaar te laten omgaan en mekaar wat beter te leren kennen en te respecteren.  Dit allemaal om het leven op school wat aangenamer te maken. 😃 Een positieve bijdrage tot een verbindend schoolklimaat. De zenuwen zijn toch wel hetzelfde gebleven, zeker in aanloop naar de opening, de Colympiadagen, de sporttweedaagse, de quiz, de slotceremonie ... Vooral het organisatorisch gedeelte en het feit dat alles zal verlopen zoals ik gepland heb, kan toch wel wat stressy zijn. 

3. Hoe kunnen leerlingen en leerkrachten zich het beste voorbereiden?   

Vooral door goede afspraken te maken wat betreft onderlinge communicatie. Ook een duidelijke taakverdeling binnen de groep en de coaches onderling kunnen het verschil maken. Verder zijn sportieve ambitie, motivatie en een grote dosis teamspirit natuurlijk van cruciaal belang. En last but not least aanwezig zijn op alle activiteiten om deel te nemen en/of enthousiast te supporteren. Ervaringsdeskundigen HAPP, NERI en KEER kunnen hierover als ex-winnaars hun geheimen misschien wat prijsgeven. 

Interview met dhr. Keersmaekers 


Mevr. Van Asch en dhr. Keersmaekers in actie, 2012

Wanneer we dhr. Keersmaekers aantreffen in het goed verstopte coördinatorenlokaal, ziet hij er wat bleek en moe uit. Zou het door de recente gezinsuitbreiding zijn? Of zouden er toch meer slapeloze nachten zijn nu de volgende editie van Colympia nadert?  

1. In jouw geval heb je een speciaal parcours afgelegd: van deelnemende leerling over winnaar tot organisator. Wat herinner je je nog van de eerste keer Colympia? 

In het schooljaar 2003-2004 zat ik in het vijfde middelbaar. Aan het begin van het schooljaar werd aangekondigd dat men, in het licht van de Olympische Spelen, met een nieuw schoolbreed project zou komen. De drijvende kracht achter het project toen was Freddy Algoet, als ik me niet vergis. Een beetje cynisch (zoals een gemiddelde leerling van het vijfde middelbaar dat kan zijn over de goede bedoelingen van een school) keek ik met mijn klasgenoten aanvankelijk de kat uit de boom. Toch werd mijn competitieve kantje al snel aangewakkerd. Met dhr. Steurs als inspirerende (en competitieve!) coach en mevr. Bulens als teamgenoot, haalden we een mooie, maar niet helemaal bevredigende top 10-plaats.  

2. Hoe anders zijn je verwachtingen als organisator? 

Het zal helemaal anders zijn. De band die je kan opbouwen met de leerlingen die in je ploeg zitten en elke week hun stinkende best doen om het beste van zichzelf te geven omdat ze weten dat je anders met harde woorden en strenge blik achter hen aankomt - die band zal er dit jaar niet zijn. De euforiemomenten (die wellicht talrijk zouden geweest zijn) en de schaarse momenten van intense teleurstelling kleuren een gans Colympiajaar. Nu verwacht ik me meer aan discussies over regels en toepassingen, al dan niet (on)terecht goedgekeurde of afgekeurde punten en heel wat oneerbare voorstellen. Onkreukbaarheid wordt verwacht, maar onfeilbaar is enkel de paus. Toch denk ik dat het leuk zal zijn de collega's en leerlingen (of toch een deel van hen) intens te zien meeleven met het hele project, en week na week reikhalzend te zien uitkijken naar de nieuwe tussenstand.  

3. Wat ga je het meeste missen nu je in de organisatie zit? 

De sfeer en de spanning van een heel schooljaar met een toffe bende leerlingen toeleven naar dat ene summum: de eindoverwinning! En mevr. Van Asch - steeds weer mevr. Van Asch (voormalig leerkracht Grieks en Latijn, reeds twee jaar op pensioen en samen met dhr. Keersmaekers coachende leerkrachten van de winnende ploeg van de vorige editie, nvdr). 

4. Klopt het gerucht dat de winnaar de volgende editie mee mag organiseren? 

Waar rook is, is vuur zeker? Ik vond het niet minder dan fair dat dit jaar ook andere collega's eens de kans zouden krijgen om de zoete smaak van de overwinning te proeven. Trouwens: als je van een tandem het voorste wiel weghaalt, ga je hard tegen de grond. Zonder mevr. Van Asch weet ik niet of ik het wel zou redden in een hectisch Colympiajaar. 

5. Kun je al een antwoord verklappen? 

Ik heb een heel contract moeten ondertekenen bij dhr. Merckx alvorens ik mocht toetreden tot de organisatie. In artikel 7bis, amendement 3 stond gestipuleerd dat "leden van het organiserend comité ten allen tijde neutraal, objectief en onomkoopbaar dienen te zijn". Het antwoord is dus "neen".

 


Een zelfgemaakte Chinese draak maakt de speelplaats onveilig in 2007

 

Voor een aantal leerkrachten is Colympia eveneens niks nieuws meer. Zij waren er vanaf het eerste uur bij. Zo herinnert mevr. De Leersnijder (leerkracht godsdienst) zich de tweede editie in 2007 nog goed, gefocust op Bejing aangezien ze er rechtstreeks bij betrokken was, op vraag van dhr. Algoet. Ze hielp toen een openingsceremonie organiseren met gastvrouwen in Chinese kleedjes gestoken en de mascottes (waarvoor ze de kledij zelf hadden gemaakt). Er kwam ook een Chinese muur op de speelplaats met muurschilderingen per ploeg, Chinees nieuwjaar werd gevierd met envelopjes met chocoladen centjes en door de leerlingen gebakken cake en een heuse Chinese draak maakte de speelplaats onveilig (de kop was van papier machee en het lijf van aaneengestikte oude gordijnen).

Ook dhr. Steurs (leerkracht biologie) en mevr. Putseys herinneren zich nog goed hoe de eerste edities van Colympia minder op het sportieve waren gericht. Zo was er bij de eerste Colympia een tentoonstelling over het ‘oude Athene’. Het prachtige aan Colympia volgens dhr. Steurs is dat het voor veel leerlingen één van de mooiste ervaringen is die ze in de school opdoen. Tijdens de jaarlijkse oud-leerlingenbar komt dit vaak ter sprake.


De eerste Colympia-editie in 2003 had als thema Griekenland