Sterk in wetenschappen en wiskunde - STEM+

 

De Vlaamse overheid wil de interesse in wetenschap en techniek aanwakkeren. Een terechte bekommernis.
Sommige scholen doen dit door een studierichting STEM (STEM= Science-Technology-Engineering-Mathematics) op te richten.
Wij bieden onze 'sterke' leerlingen de mogelijkheid aan om voor Klassieke Talen te kiezen. In het pakket Latijn worden de leerlingen echt getraind om hun redeneervermogen te verhogen, hun geheugen te oefenen en om regelmatig te studeren. Ook in onze richting Moderne Talen en Wetenschappen bieden we hen voldoende kansen om zich te ontplooien (Eureka!).

En wat met hun interesses in wetenschappen?

Wij organiseren verschillende STEM-middagactiviteiten: STEM+. 
We bieden de leerlingen tijdens de middagen een zestal STEM-modules wetenschappen aan. Elke module loopt gedurende een 4 à 5 weken en bestaat uit proeven in het labo wetenschappen, aangevuld met theoretische achtergrond (iets proefondervindelijk vaststellen, de vraag waarom beantwoorden en eventueel verifiëren met een volgend proef). Sinds vorig jaar wordt eveneens de nadruk gelegd op computerwetenschappen: robotjes programmeren, 3D-tekenen en -printen, ... We streven ernaar om deze middagactiviteiten STEM+ inhoudelijk sterk te maken.
Daarenboven organiseren we wekelijks in het technieklokaal twee middagactiviteiten. Zo hoeven de leerlingen in ons eerste jaar niet de keuze te maken tussen moderne wetenschappen, een stem-richting  of een richting met klassieke talen en kunnen ze toch hun kennis en hun interesse in wetenschappen verhogen. 

Ook in de tweede en derde graad besteden we in het Sint-Romboutscollege heel veel aandacht aan wetenschappen en wiskunde . We hebben sterke wetenschappelijke studierichtingen en daarenboven krijgen de leerlingen in de seminaries nog de mogelijkheid om extra wetenschappen of wiskunde te volgen.