Leren leren

Op school moet je tijdens de les opletten, notities maken, inoefenen, meewerken en samenwerken, maar ook zelfstandig iets opzoeken en leren. Thuis maak je je taken en studeer je je lessen. Soms bereid je ook grote(re) toetsen voor. Hoe begin je daaraan en hoe doe je dat? Gelukkig sta je er niet alleen voor.

 
Leren studeren

Leren studeren doe je niet in één-twee-drie en zeker niet in de week van de grote toetsen. Het aanleren en een gewoonte maken van een goede, persoonlijke studiemethode kost tijd, maar het rendeert op termijn - zeker in de hogere jaren. Vanuit de lagere school heb je al een studiemethode ontwikkeld. Deze wordt in eerste instantie verder verfijnd binnen de vakken. Er is overleg tussen de vakleerkrachten en onze graadcoördinatoren om de studietips te optimaliseren.

Studeren op school

’s Morgens kunnen de leerlingen vanaf 7.10u op school terecht om te studeren. Ook tijdens de middagpauze voorzien we een rustig studielokaal voor wie nog een paar zaken wil nakijken of bijwerken. Leerlingen die wat moeilijker aan het werk geraken of niet goed weten hoe ze aan de leerstof moeten beginnen, kunnen terecht in de huiswerkklas (1ste en 2de jaar). Wie thuis onvoldoende mogelijkheden heeft om in alle rust te studeren kan elke dag terecht in de avondstudie tot 17.45u. Leerlingen met een taalachterstand voor Nederlands vangen we op in de taalklas


Dagelijks werk

Leren regelmatig werken is zeer belangrijk. Daarom hechten wij in het college veel belang aan dagelijks werk(en). In sommige vakken, zoals de moderne talen, tellen de dagelijks werkpunten zelfs voor meer dan de helft mee voor het bepalen van het eindresultaat. Voor vakken zoals techniek, godsdienst, muzikale opvoeding is er permanente evaluatie. Alleen dankzij een regelmatige inzet kan je echt werk maken van een goede studiehouding.

 

Elektronische leeromgeving

Via de elektronische leeromgeving van de school halen de leerlingen voor de meeste vakken zelf opdrachten op, leveren ze taken in, kunnen ze extra oefeningen maken, oplossingen opvragen en hun resultaten nagaan. Zo kunnen alle leerlingen de nodige vaardigheden verwerven die in hun verdere opleiding van pas zullen komen.


Inhaaltoets

Regelmatig werken betekent ook regelmatig (onverwacht) toetsen of de leerlingen de leerstof verwerkt hebben en beheersen. Leerlingen die al eens een toets missen, kunnen via een inhaaltoets weer bijbenen.


Studietips

Half oktober organiseren we in het eerste jaar een grote toets voor klassieke studies. Daarnaast zijn er in onze beide richtingen grote herhalingstoetsen voor Frans, Nederlands en wiskunde. Als voorbereiding op het instuderen van een groter geheel zorgen we bij het begin van het schooljaar voor een uitgebreide studiewijzer met studietips per vak en een overzicht van de te kennen leerstof.