Differentiatie - Eureka!

In onze eerste Moderne Wetenschappen (1MOWE) hebben de leerlingen, in vergelijking met de leerlingen van Klassiek Studies (1KS), extra lesuren voor Frans en wiskunde. Dit betekent dat er meer tijd is om hetzelfde programma af  te werken. Blijven de sterke leerlingen uit onze 1MOWE dan niet op hun honger zitten? Gaat het voor hen niet te traag? Toch niet! We organiseren er namelijk twee lesuren ‘Eureka!’. Differentiatie in de meest positieve zin, met uitdagingen op ieders niveau. Er is een lesuur ‘Eureka!’ voor Frans en voor wiskunde.

Wat is de bedoeling? Hoe gebeurt dit concreet?

We bouwen de lessenroosters zo op dat onze klassen MOWE gedurende 1 lesuur in de week op hetzelfde moment Frans of wiskunde hebben: hun ‘Eureka!’-lesuur voor dat vak. Gedurende dat lesuur schakelen we een extra leraar in! Uit elke klas selecteren we de leerlingen voor wie het allemaal wat sneller kan en die een extra uitdaging aankunnen. Zij volgen dat lesuur bij die extra leraar en kunnen daar, soms speels en soms ernstig,  hun kennis verder uitbreiden. Ondertussen kunnen de andere leerlingen van hun klas extra oefeningen maken of, samen met hun leraar, een stuk leerstof opnieuw bekijken. Een voordeel dus voor zowel de sterke leerlingen als de iets minder sterke, omdat het niveau in elke klasgroep dan homogener is.
De indeling in groepen bij de twee lesuren ‘Eureka!’ gebeurt door de vakleraar. Dit betekent dat een leerling die in de ‘sterke’ groep zit voor een bepaald vak, niet noodzakelijk in de sterke groep zit voor een ander vak. De indeling staat ook niet vast  voor het hele schooljaar, maar zal regelmatig wijzigen naargelang de prestaties en de interesses van de leerlingen. 

Echt een differentiatie op maat!