Communicatie en rapporteren

Agenda

In de digitale agenda vind je altijd terug welke leerinhouden vandaag behandeld werden. Je leerkrachten vullen er ook de grotere toetsen en taken in, zodat je die zeker niet vergeet. De planagenda gebruik je voor kleinere opdrachten en toetsjes, maar het is ook een communicatiemiddel tussen de leerkrachten en je ouders.

 

Elektronische leeromgeving

Via de elektronische leeromgeving van de school kunnen leerlingen extra oefeningen maken, vinden ze oplossingen van taken en toetsen, laden ze taken op …Beide ouders kunnen via datzelfde platform ook op eenvoudige wijze hun kind van nabij volgen. Het online dossier bevat belangrijke informatie over de opvolging van uw kind: niveautesten, studiekeuze-adviezen, mededelingen vanwege de klassenraad, evaluaties van de taal- en huiswerkklas … Ook de resultaten en de rapporten kunnen op die manier online geraadpleegd worden. Bovendien geven we de controletoetsen en taken altijd mee naar huis, zodat knelpunten meteen duidelijk worden. Ouders en leerlingen kunnen ook de grote toetsen inkijken.

 

Schoolrapport

Op het schoolrapport vind je behalve een gedetailleerd overzicht van de resultaten en de mediaan per vak ook een cijfercode voor motivatie en nauwgezetheid en vakkencommentaar. Daarnaast bevat het rapport ook een overzicht van alle toetsen. De rapporten dagelijks werk versturen we digitaal, de examenrapporten zijn op papier.

 

Oudercontact

Onze klassenleraars en prefect zijn het eerste aanspreekpunt voor kleine en grote problemen. Telefonisch of via mail kunnen ouders altijd contact opnemen met de directie. Vier keer per jaar is er een oudercontact waar je met je vragen terecht kan bij de klassenleraar of bij de vakleraren.

 

Klassenraad

Minimum vier maal per schooljaar bespreekt de klassenraad elke leerling zodat we een goed beeld krijgen van zijn/haar capaciteiten. Elke leerling krijgt samen met het jaarattest een realistisch advies van de klassenraad om een bewuste en degelijke keuze te kunnen maken in het volgende schooljaar.

 

Digitale nieuwsbrief

Van alle activiteiten die op school plaatsvinden, vind je een korte impressie op onze website. Op de homepage kondigen we ook aan wat je de komende dagen mag verwachten en op de kalenderpagina heb je meteen een overzicht van het hele schooljaar. Tien maal per jaar verschijnt een digitale nieuwsbrief voor ouders en leerlingen. Zo ben je steeds op de hoogte van wat er reilt en zeilt op onze school. De nieuwsbrief kan je te allen tijden raadplegen via onze website. Alle brieven (naar aanleiding van een excursie, met de examenregeling …) versturen we digitaal, tenzij je zelf om een papieren versie vraagt.