Nieuw: Moderne Talen in de 3de graad

Vanaf september 2023 organiseren we naast de studierichtingen Economie-Moderne Talen, Moderne Talen-Wetenschappen en Latijn-Moderne Talen ook de nieuwe richting MODERNE TALEN in de derde graad.

MODERNE TALEN is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit (=ASO). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Nederlands, Frans, Engels en Duits en ze leren eveneens Spaans als een vierde moderne vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal-en letterkunde.

In de richting MODERNE TALEN ligt de focus in de derde graad - naast Nederlands - ook op het vak ‘Nederlands taalredactie’ waarin het redigeren en herformuleren van teksten en taaltechnologie centraal staan.

Samengevat: de gelijkenissen en verschillen tussen de tweepolige richtingen ECMT, LAMT en MTWE en de eenpolige richting MT.

ECMT, LAMT, MTWE

MT

  Combinatie met Economie, Latijn en Wetenschappen

  /
  Sterk theoretisch   Sterk theoretisch
  Verdieping in taal-en letterkunde   Verdieping in taal-en letterkunde
  Duits   Duits
  /   Vierde moderne vreemde taal: Spaans
  /   Integratie taaltechnologie in Nederlands