Erasmus+ in Estland

In kader van Erasmus + (gesteund door de Europese unie) vertrokken vijf leerlingen onder begeleiding van twee leerkrachten naar Estland om hier ervaring op te doen over ‘Entrepreneurship’ en eigen kennis te delen met de deelnemende landen. De landen die betrokken zijn in het project zijn: Portugal, Griekenland, België, Letland en Estland dat bij deze reis de eer had de andere nationaliteiten te ontvangen. Dit was overigens de vierde uitwisseling van een reeks van vijf; het project zal nog eenmalig voortgezet worden in België waar het project ook zal afgesloten worden. In dit verslag zullen we onszelf even voorstellen, onze ervaringen meedelen en zo nauwkeurig mogelijk verslag proberen uitbrengen van de activiteiten en leermomenten van de reis.

Deelnemers

Zoals reeds gezegd vertrokken twee leerkrachten en vijf leerlingen in de periode van 21 tot 29 januari naar Estland.

Leerlingen

  • Laura Struys

Ik ben Laura, leerlinge Latijn-Moderne Talen uit het 6e middelbaar. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in reizen en andere talen en culturen en zo’n uitwisseling meemaken is een enorme kans. Ik was dan ook ongelooflijk blij om te horen dat ik geselecteerd was. Ik was helemaal klaar om mij voor een week onder te dompelen in de plaatselijke cultuur en er een onvergetelijke reis van te maken!

  • Charlotte Severyns

Hallo, ik ben Charlotte Severyns uit 5J. Ik doe Latijn-Wiskunde. Ik heb deelgenomen aan deze reis omdat ik hou van reizen en andere culturen opsnuiven. Gelukkig vormen een beetje sneeuw en wat koude geen probleem voor mij. Ook wilde ik graag een beetje beter kennis maken met economie en meer bepaald over sociaal ondernemerschap. Ook is dit een mooie kans om op een leuke manier mijn Engels wat meer op punt te zetten. Ik ben dus heel blij met al de kansen die dit project mij gegeven heeft en ik zou zo opnieuw meegaan!

  • Olivier Van Schoubroeck

Ik ben Olivier en ik studeer Latijn-wetenschappen in het vijfde jaar. Toen ik de enquête voor deze uitwisseling zag twijfelde ik geen moment om hieraan deel te nemen. Ik hou namelijk van reizen en wil zoveel mogelijk van de wereld en van andere culturen zien. Ook vond ik dit de ideale gelegenheid om mijn Engels wat bij te schaven, Erasmus+ was voor mij dus een hele mooie kans die ik zeker niet wilde laten schieten.

  • Sofiane Daali

Ik ben Sofiane en ik volg economie-talen in het vijfde jaar. Ik heb me ingeschreven voor deze reis, ten eerste omdat ik heel geïnteresseerd ben door ondernemerschap en ik dit dus zag als een opportuniteit om mijn economische kennis uit te breiden. Ook wou ik mijn ook mijn kennis over het Engels nog meer uitbreiden, wat zeker is gelukt. Ik ben dus zeer blij dat ik deel kon uit maken van dit fantastisch project.

  • Charles Van Linthout Muller

Mijn naam is Charles. Ik studeer Latijn-Moderne Talen in het zesde jaar. Ik zag Erasmus+ als een enorme opportuniteit om mijn wereldbeeld te verruimen. Zelfs was ik al voor een deel betrokken in het project via de leerlingenraad dus was het voor mij extra interessant om dit project vanaf de eerste rij te mogen meemaken.

Leerkrachten

  • Dries Happaerts

Eén van de bezielers van de Erasmusprojecten, leerkracht chemie en coördinator van de uitwisselingen. Het is altijd een uitdaging om op uitwisseling te gaan en te zorgen dat alle leerlingen goed terechtkomen en een ervaring krijgen die je op geen enkele andere manier kan beleven. Voor sommigen een springplank naar een Europese dimensie in hun carrière, voor anderen een verruiming van hun wereldbeeld, ... We zijn fier dat we een deeltje van de 2,6 miljard euro mogen gebruiken van Europa om ook in het college een internationale dimensie te creëren.

  • Sebastien Van Eupen

Een nieuwe kracht in het Erasmusteam en leerkracht aardrijkskunde. Op een enthousiaste manier kom ik het team versterken en het Estse klimaat trotseren.

Programma

Het volledige programma is te vinden in bijlage 1. Hieronder zal dit programma verder toegelicht worden in combinatie met de ervaringen van de leerlingen.

Maandag 21 januari

Maandagochtend om half zes sloegen vijf leerlingen van het Sint-Rombouts college met moeite hun wekker uit om naar ongekende oorden te vertrekken. Met een - toegegeven - nerveus gevoel en enkele meters aan wallen stapten we rond half tien een klein toestel met duidelijk al Baltische stewardessen op dat ons een kleine drie uur later zou afzetten in Estland. ‘De temperatuur valt nog mee’ durfden enkele moedige leerlingen al te grappen te midden van een volledig besneeuwd landschap; -20 °C gaf de thermometer aan. Na het deponeren van onze bagage in de lockerruimte van de luchthaven begaven we ons gezamenlijk naar het oude stadsgedeelte van de hoofdstad Tallinn dat niet meer dan tien minuten van de luchthaven gelegen was. De eerste indrukken kwamen van de statische gebouwen die, er zeer proper uitziend, het uitzicht domineerden. Naast enkele cafeetjes en ongelooflijk veel souvenirshops viel er in deze hoofdstad weinig te beleven. Na een tijdje kuieren besloten we een cafeetje binnen te gaan met de naam Dragon. De barvrouw die ons op een haast agressieve manier benaderde gaf meteen een beeld over de Estse gastvrijheid, wat achteraf gezien gelukkig een volledig foutief beeld bleek te zijn. Rond achten werden we op zeer warme wijze ontvangen in onze verblijfplaats Tamsalu, waar we meteen de woonplaats van onze gastgezinnen werden getoond. Voor het eigenlijke project zouden we nog een dagje moeten wachten.

Dinsdag 22 januari

’s Ochtends stonden we rond 7h00 lokale tijd (6h00 Belgische tijd; Jetlag alom) op om een klein uur later getuige te mogen zijn van een muziekles die duidelijk representatief was voor het Estse schoolsysteem. Lichtjes choquerend waren de woorden wel voor deze ervaring; een klas die deed denken aan een duiventil en leerlingen die elkaar rustig snaps stuurden met hun gsm’s werden rustig getolereerd. De les was verder van geen enkele waarde aangezien we geen woord konden opmaken van de lokale taal. Na een extra uur Engels waar de leerkracht na tien minuten nergens meer te vinden was en we overigens een taak maakten die deed denken aan leerstof van de tweede graad werden we onthaald in de Assembly Hall. Traditionele alsook moderne dansen en een optreden van de schoolband gaven meteen enkele ideeën om mee te nemen naar onze school. De koffie en snacks die hierop volgenden, vormden voor ieder een hoogtepunt na de vermoeiende reis.

De verdere voormiddag werd gevuld door een trip naar het limestone-museum – een oude toren gevuld met verschillende stukken kalksteen – en naar Porkuni School, een school voor mentaal gehandicapte kinderen. Het geringe niveau aan Engels en de minimale diepgang in uitleg die de dame in het museum overbracht stond in contrast met de goed gestructureerde planning die van het schooltje uitging.

In de namiddag kregen we voor het eerst te maken met het begrip entrepreneurship. De kunstleerkracht van de school, die buitenschools zelfstandig kleren maakt en verkoopt alsook haar man die een bedrijfje leidt dat slachtschapen kweekt gaven elk een presentatie over hun onderneming. Later die dag konden we zowel de studio als de schapenstallen bezichtigen.

Woensdag 23 januari

Dag drie werd ingezet met de presentaties die elke school had voorbereid i.v.m. de ondernemingen die reeds op hun school aanwezig waren. Wij kozen voor onderwerpen als music for life, de leerlingenraad, de huiswerkklas e.d. om het college voor te stellen. Na deze presentaties kwam er een Ests bedrijfje aan beurt om hun zaak voor te stellen. Deze onderneming, geleid door een vijftal leerlingen, maakte ijs (in een land van -25°C) waarin houtskool verwerkt zat! We kregen dit ijs ook te proeven en de meningen waren uiteenlopend. Wel was de informatie over de startup van het bedrijf zeer interessant aangezien de vijf leerlingen erin waren geslaagd hun geïnvesteerde geld te verdubbelen.

Na de lunch werd de grote groep in vijf groepjes verdeeld waarin elk land eenmalig vertegenwoordigd werd. We zochten elkaars interesses op om de samenwerking wat vlotter te doen verlopen. Uit deze interesses kwamen hierop (vaak) de ideeën voor de fictieve onderneming die we die dag zouden starten. Aan de hand van nog een presentatie over marketing stelden we allen een eerste businessplan op met het doel om een volledig businessmodel voor te stellen aan het einde van de week in een presentatie. Dit zou voor de rest van de uitwisseling een van de grootste activiteiten zijn; werken aan deze onderneming.

‘s Avonds gingen we met bijna heel de groep schaatsen (buiten school gerekend). Door deze uitstap leerde we o.a. wat nieuwe gezichten kennen.

Donderdag 24 januari

Na een dag hard werken hadden we wel wat ontspanning verdiend. In eerste instantie werd dit donderdag wel aangeboden toen we stopten bij een prachtige kaap waarvan een deel van het zeewater bevroren was. Hier bezochten we ook een museum dat enkele honderden objecten uitstalde die een inwoner zelf allemaal op het strand gevonden had. Daarna reden we met de bus door naar zogenaamde Manors,  grote majestueuze herenhuizen die op verschillende plaatsen in het Estse landschap opdoken. Buiten de proper uitziende gevel was hier echter zeer weinig te beleven. We bleven een beetje op onze honger zitten vooral toen bleek dat we door drie van deze Manors volledig zouden rondgeleid worden. Gelukkig werd deze uitstap aangevuld met een ietwat leerrijker natuurhistorisch museum en een buffet op restaurant.

Vrijdag 25 januari

Met de cultuur nog vers in onze neus van al dat opsnuiven was het de volgende dag weer tijd om aan onze projecten te werken; in de gewoonlijke groepjes legden we een laatste hand aan al de fictieve ondernemingen die we maandag zouden moeten presenteren. We moesten o.a. denken aan ons doelpubliek, de concurrentie op de markt, marketing en veel meer. Hoewel het samenwerken met de verschillende nationaliteiten niet altijd van een leien dakje verliep, slaagden we er toch allemaal in om een degelijk resultaat te bekomen terwijl we onze medestudenten wat beter leerden kennen. Onder begeleiding van het eerder vernoemde echtpaar en de leerkracht economie werd er tot de middag aan deze projecten gewerkt.

In de namiddag trokken we met z’n allen naar Rakvere – waar het ongelooflijk koud was - om hier een deels gerenoveerde ruïne van een kasteel te bezoeken. Dit wordt voor meerdere deelnemers als het hoogtepunt van de reis beschouwd aangezien de combinatie van het leren en het diverteren het best in evenwicht was. Onder de luchtige uitleg van een lokale gids in middeleeuwse klederdracht baanden we ons door een griezelig doolhof, leerden we buskruit maken en schoten we hiermee zelfs een kanon af. Na het kasteel namen we de bus naar het shoppingcentrum waar we een tweetal uurtjes vrij zouden krijgen tot we weer koers zetten naar het vertrouwde Tamsalu.

Zaterdag 26 januari

Om het weekend goed te beginnen stond Building a snow city op het programma. Aan elk land werd gevraagd iets te maken wat hun eigen land typeerde. We besloten het logo van College TD, de alom gekende beer, na te maken. We klungelden een beetje en na een tijdje zagen de meesten onder ons het niet echt meer zitten. Onder enkele aansturingen van Charles begon de sneeuwberg uiteindelijk toch wat meer te lijken op de echte beer van college TD. Om de beer wat steviger te maken, kwam de lokale brandweer ook eens langs. Zij spoten water over al onze kunstwerken en wie het zag zitten kon ook zelf eens proberen om eens met een brandslang te werken.

In de namiddag zetten we de laatste puntjes op de i. We gaven onze beer een likje bruine verf. We begonnen te schilderen met gewone penselen, maar al snel zagen we in dat we deze zo niet zouden afkrijgen. Dus zetten we de grote middelen in, we goten er gewoon hele bakken water met verf over. Om de ogen zwart te schilderen, moesten we Charles omhoog tillen (wat geen gemakkelijke klus was). We paradeerden hierna nog even met onze beer en trokken ook groepsfoto’s met een professionele fotograaf.

De rest van de namiddag hadden we vrij om te doen wat we wilden. Voor de Belgen was dit ‘s avonds een gevaarlijk leuk feestje bij een van de Esten thuis.

Zondag 27 januari

Zondag was naar de gewoonte van Erasmus + de zogenaamde Family Day. Op deze dag werden er geen activiteiten voorzien door de school maar werden we volledig aan het lot van onze correspondenten over gelaten. Na een ochtend goed uitslapen – wat absoluut nodig was gezien de avond voordien – vertrokken alle leerlingen voor verschillende activiteiten. Men ging o.a. sleeën of skiën maar er werd ook met sneeuwscooters gereden en naar een spa gegaan. Al bij al was deze dag zeer welkom in het verder volle programma van Erasmus +.

Maandag 28 januari

Maandag was officieel de laatste dag van de uitwisseling. Na een weer wat chaotische eerste lesuur werden we allemaal in een auditorium geplaatst waar we nog een laatste half uurtje kregen om onze presentaties op punt te stellen. Hierna volgden uiteraard meteen deze presentaties die opvallend sterk geleid werden door de Belgen. Het groepje van Laura Struys dat met hun originele titel catwalk en hun nog origineler product – kleren of meer bepaald voetbaltruitjes voor katten - de jury wist te imponeren won verdiend de hoofdprijs. Aparte laureaten waren de drie beste sprekers van de presentaties: alweer Laura Struys, die de ongemakkelijke stilte die haar groepje soms wist te veroorzaken makkelijk invulde, een Griekse jongedame genaamd Violetta die op een zeer enthousiaste en vreugdevolle manier het publiek meekreeg in haar verhaal en tot slot Charles Van Linthout Muller, die naar jury’s zeggen goed en op een humoristische wijze ingreep wanneer alles (bv. technisch defect) dreigde mis te lopen. Naast deze twee duidelijke voorbeelden moesten we ook algemeen opmerken dat wij Belgen de rest van de groep vaak op onze rug meedroegen; wat niet altijd gemakkelijk was.

‘s Avonds vond er een afscheidsdiner plaats dat werd voorafgegaan door dans en muziek. Buiten de heerlijke sfeer van die avond liepen ook de emoties hoog op; zowel bij het aanschouwen van de prachtige dansen als bij de gedachte van het naderende afscheid. Het kleine feestje dat hierop volgde zou worden verdergezet in het cultureel centrum van Tamsalu waar de deelnemers (zonder de leerkrachten) een laatste keer met hun nieuwe vrienden de avond spendeerden.    

Dinsdag 29 januari

Dinsdag stonden we allen vroeg op aangezien onze bus vertrok om 9h00. Het afscheid van de andere deelnemers en onze gastgezinnen was zeer emotioneel. Beladen met geschenken moesten we uiteindelijk toch Tamsalu verlaten. In afwachting van onze vlucht bezochten we nog even de shoppingcenter van Tallinn. Om 20h00 Belgische tijd landden we in België dat ondanks de vrij stabiele temperaturen een beetje kouder voelde dan Estland.

Foto's

Hier alvast enkele sfeerfoto's:

Overige foto's vind je hier.

Bericht gepubliceerd op
07/02/2019 - 15:05

Terug naar het overzicht