Inschrijvingen 1ste jaar 2018-2019

De inschrijvingen voor het eerste jaar zijn afgerond. Dit jaar hebben we veel inschrijvingen en een grote reservelijst. Het is dus niet meer mogelijk om je als eerstejaar in te schrijven.

Uw aanmeldingsnummer registreren

Iedereen die zich heeft aangemeld via het callcenter en die een aanmeldingsnummer heeft gekregen (E of R), moet zich met dit aanmeldingsnummer in de school aanbieden. U kan deze inschrijving laten registreren tijdens één van de volgende tijdstippen:

 • Vanaf maandag 23 april tot en met vrijdag 18 mei 2018 tijdens de schooluren: op ma-di-do-vr van 8.40 uur tot 11.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag van 8.40 uur tot 12.30 uur.

Wat brengt u mee?

 • Een kopie van de identiteitskaart of de Kids-ID van het kind*;
 • indien het kind een indicatorleerling is: een bewijs van de Dienst Studietoelage of een verklaring op eer van de moeder**

* Indien uw kind (nog) niet beschikt over een identiteitskaart of een Kids-ID, is het in elk geval belangrijk dat we zo snel mogelijk beschikken over het rijksregisternummer van uw kind.
** Wij hebben op school een standaardformulier ‘Verklaring op eer’ ter beschikking.

We wijzen er nogmaals op dat u in de aangegeven periode (en dus uiterlijk op 18 mei) de inschrijving moet registreren (ook zij die een R-nummer kregen)! Zo niet vervalt uw aanmeldingsnummer en kan u geen aanspraak meer maken op een inschrijving (ook niet indien er later plaatsen vrij komen). U krijgt van ons ook een aantal documenten die u later invult en aan de school bezorgt.

Intake

Om het inschrijvingsdossier van uw dochter/zoon te vervolledigen, vragen wij u om uiterlijk op dinsdag 3 juli 2018 ons volgende documenten te bezorgen:

 • Het getuigschrift basisonderwijs (geen kopie!);
 • een kopie* van het schoolrapport van het zesde leerjaar (het jaaroverzicht);
 • eventueel een kopie* van het studiekeuzeadvies (ofwel een apart document vanwege de school of het CLB, ofwel staat het advies vermeld op het schoolrapport);
 • eventueel een kopie* van het resultaat op de interdiocesane proeven (katholieke basisscholen – soms staat dit resultaat op het schoolrapport vermeld) / OVSG-toetsen (stedelijke en gemeentelijke basisscholen en bepaalde scholen van het GO!);
 • eventueel de ingevulde BaSo-fiche.

* Wij kunnen voor u op school de nodige kopieën maken, maar dat verhoogt wel de wachttijd bij de intake.
** Indien het u niet lukt om het formulier van thuis uit in te vullen, dan kan dat ook op school tijdens de intake.

Wij willen het binnenbrengen van deze documenten ook aangrijpen om uw zoon/dochter beter te leren kennen en om uw vragen te beantwoorden. Daarom nodigen wij u, samen met uw dochter of zoon uit voor een intakegesprek (over het individueel leerlingendossier, het schoolrapport, de BaSo-fiche, …):

 • Vrijdag 29 juni van 15.00 uur tot 18.00 uur;
 • maandag 2 juli van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;
 • dinsdag 3 juli van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur.

De inschrijving, met volgnummer in het inschrijvingsregister, is rechtsgeldig indien de school ten laatste op dinsdag 3 juli beschikt over de gevraagde documenten.