Wanneer?
13/05/2020
vanaf 10:30 - 30/06/2020 tot 16:00

Terug naar het overzicht

Helaas!

Dit event is reeds afgelopen!

FAQ-lijst ‘School ten tijde van corona’

FAQ-lijst ‘School ten tijde van corona’ 

Vragen i.v.m. taken 

 • Zullen we komende feestdagen ook geen les krijgen zoals op 1 mei? 

Feestdagen worden gerespecteerd.  

 • Hoe kunnen we onze punten zien van taken die we vlak voor de coronamaatregelen moesten indienen? 

Indien je punten van een taak niet zichtbaar zijn, contacteer je best de leerkracht in kwestie. 

 • Kan er wat meer duidelijkheid zijn omtrent de deadlines? 

Hier kan de leerlingenraad geen duidelijk antwoord op geven. Het beste zou zijn dit te bespreken met de leerkracht zelf. 

Vragen i.v.m. toetsen 

 • Worden de toetsen/taken die in deze periode worden afgenomen opgenomen in ons rapport? 

Leerkrachten mogen kiezen of ze testen/taken quoteren en op SOL zetten, of niet; deze kunnen ook opgelegd worden om te zien hoe ver je staat met de leerstof en of je deze goed begrepen hebt. Zo niet kan de leerkracht bijsturen.   

 • Komen er in de komende periode voor elk vak nog toetsen? 

Het antwoord op deze vraag is terug te vinden in de mail die meneer Schroyens heeft uitgestuurd op vrijdag 8 mei.  

 • Ik heb in deze periode naast school ook nog een druk sportschema met live-sessies. Daarom vind ik het lastig dat een toets/taak soms ingeleverd moet worden tegen 11u i.p.v. bv. 23.59u. Is hier eventueel een oplossing voor? 

De beste oplossing zou zijn om je leerkracht hier vriendelijk over aan te spreken. Als deze hier geen graten in ziet, zal zij/hij dit misschien aanpassen! Je klastitularis aanspreken is zeker geen slecht idee.  

Vragen i.v.m. opvolging door leerkrachten 

 • Is het mogelijk dat enkele vragenuurtjes later op de dag kunnen plaatsvinden? 

De schooldag begint zoals afgesproken om 8u30 dus kan de leerkracht de vragenuurtjes in de voormiddag houden.  

 • In hoeverre zullen de evaluaties etc. van de leerkrachten gedurende deze periode een rol spelen bij de deliberaties op het einde van het jaar? 

Leerkrachten en de klassenraad houden rekening met alles wat ze weten. 

Vragen i.v.m. afwezigheid 

 • Wat als ik ziek zou zijn na corona en ik terug naar school zou mogen gaan? 

Indien je ziek bent contacteer je meneer Vos, j.vos@srco.be, meneer Heylen, w.heylen@srco.be of het CLB: clb@srco.be. 

Vragen i.v.m. examens 

 • Gaan de examens door? 
 • Wanneer zullen de examens doorgaan? 
 • Van welke vakken zouden wij examens hebben indien deze doorgaan? 
 • Zullen de examens online of in de klas gemaakt worden? 
 • Welke jaren zullen examens hebben? 
 • Indien er examens zijn, welke leerstof zullen wij dan moeten kennen? 

De examens gaan dit jaar niet door. 

 • Op welke gronden zullen wij een attest krijgen, hoe zullen wij beoordeeld worden? 

Leerkrachten en de klassenraad houden rekening met alles wat ze weten. 

 • Zal er een eventuele tweede kans zijn indien de laatste lesperiode (de periode tijdens de coronacrisis) niet goed verlopen is? 

Dit hangt van erg veel factoren af. De klassenraad houdt rekening met alle elementen. 

Andere 

 • Hoe kunnen leerlingen van het vierde en vijfde jaar zich opgeven als meter en peter voor het eerste jaar? 

Meneer De Smet heeft maandag 11 mei een mail uitgestuurd met een link om je in te schrijven.   

 • Wanneer zullen wij terug naar school mogen? Aan welke voorwaarden moeten we ons dan houden? 

Al deze informatie is terug te vinden in de mail die meneer Schroyens heeft uitgestuurd op vrijdag 8 mei.  

 • Waarom konden we niet op SOL? 

Tijdens de klassenraden wordt schoolonline tijdelijk afgesloten, vandaar dat leerlingen en ouders tijdelijk het rapport niet konden bezichtigen. 

 • Zullen wij les krijgen tijdens de zomervakantie? 

Meneer Schroyens heeft in de mail van 1 mei bevestigd dat de school haar deuren zal sluiten op 30 juni. 

 • Wat met Colympia? 

Colympia is voor dit jaar officieel afgesloten. 

 • Klasfoto of niet? 

De klasfoto zal dit schooljaar niet meer doorgaan. 

 

Enkele vragen wensten wij niet te beantwoorden omdat deze vragen niet verbonden waren met deze vragenlijst.