Snel thuis op school

Sportkampen

We bieden onze jongeren (12-14-jarigen) de kans om zich gedurende vier dagen te ontspannen met sport en spel (o.a. kajak of mountainbike in de Ardennen). Onze nieuwe eerstejaarsleerlingen krijgen hierdoor een extra kans om kennis te maken met de school.

 

Onthaaldag

Op de eerste schooldag vangen we onze nieuwe leerlingen meteen goed op. In hun eigen klaslokaal maken ze kennis met hun klassenleraar. Aan de hand van kennismakingsspelletjes creëren we onmiddellijk een goede klassfeer en via een fotozoektocht maken we hen wegwijs in de gebouwen van de school.
Ook de peters en meters krijgen een belangrijke rol. Bij deze zeer gemotiveerde leerlingen uit het vijfde en zesde jaar kunnen de nieuwkomers ook altijd terecht gedurende het schooljaar.

 

Infoavond voor ouders

Wij willen ook ouders zo snel mogelijk betrekken bij de nieuwe uitdaging. Daarom houden we reeds in de eerste week van het schooljaar een infoavond. De directie geeft algemene uitleg over de werking van de school. Ouders maken daarna kennis met de klastitularis en de verschillende vakleraars. Ze krijgen hierbij ook een woordje uitleg over de aanpak van de vakken klassieke studies, wiskunde en Frans. Nadien is er nog voldoende ruimte voor een persoonlijk gesprek met de leraren en de directie.​

 

Enquête welbevinden

Op het einde van september doen we een digitale bevraging bij de ouders a.d.h.v. een beknopte vragenlijst. Hoe ervaren zij de school? Loopt alles vlot? Heeft je kind zijn draai gevonden? Is er nog iets waar wij kunnen bijsturen?  Zijn er nog individuele noden?​

 

Tweedaagse Bredene

Om de vriendschapsbanden tussen de leerlingen onderling en de relatie met de leraren van de klas te bevorderen, trekken we al in de tweede schoolweek voor twee dagen naar zee. Spel en sport met o.a. het duinenspel, de zangstonde, de casinoavond, de strandwandeling ‘by night’, het bezinningsmoment, de overnachting, de strandspelen en de zwemhappening. Deze grootse organisatie staat garant om onze allerjongsten zeer snel een goed ‘thuis’-gevoel te bezorgen.​
 

Peter en meter

Elk jaar opnieuw staat een gemotiveerde groep leerlingen uit de derde graad klaar om leerlingen die hun eerste “collegejaar” aanvangen, te verwelkomen.
Als peter of meter is het hun taak om de eerstejaars wegwijs te maken in het reilen en zeilen van onze school.
Zo gaan de peters en meters mee op tweedaagse naar Bredene, zodat ze hun klasje beter leren kennen tijdens het spelen en sporten. Ook bij andere activiteiten van de eerstejaars worden de peters en meters ingeschakeld (Fair Tradefuif, gezond ontbijt, ...) en groeit de verstandhouding tussen de 'nieuwelingen' en de 'anciens' zienderogen.
Kortom, een mooi initiatief om leerlingen dichter bij elkaar te brengen.

 

Ontmoetingsavond/fairtrade fuif

Ons oudercomité organiseert na de herfstvakantie een kaas- en wijnavond voor de ouders van de eerste graad. Hier kan je informeel met de klassenleraar/vakleraren en andere ouders een babbel doen. En de kinderen?  Die amuseren zich dan volop  op onze fuif. De ingrediënten  van onze geslaagde fuif: fairtrade drankjes en -hapjes, een jonge en goede deejay, enthousiaste leraren, peters en meters en collegeleerlingen die samen voor een geweldige sfeer zorgen.