Leren leren

Op school moet je tijdens de les opletten, notities maken, inoefenen, meewerken en samenwerken, maar ook zelfstandig iets opzoeken en leren. Thuis maak je je taken en studeer je je lessen. Soms bereid je ook grote(re) toetsen voor. Hoe begin je daaraan en hoe doe je dat?

 
Leren studeren

Leren studeren doe je niet in één-twee-drie en zeker niet in de week van de grote toetsen. 
Het aanleren en een gewoonte maken van een goede studiemethode kost tijd, maar het rendeert - zeker in de hogere jaren. Vanuit de lagere school heb je al een studiemethode ontwikkeld. Deze wordt in eerste instantie verder verfijnd binnen de vakken.
 

Media & Leren

Daarnaast besteden we in dat eerste jaar ook tijdens het lesuur Media & Leren heel wat aandacht aan leren leren. Je digitale agenda goed gebruiken, je boekentas vullen, je werk plannen en organiseren, het komt allemaal aan bod.


Studeren op school

‘s Morgens vanaf 7.10 uur en na schooltijd tot 17.45 uur kunnen de leerlingen op school studeren. Ook tijdens de middagpauze voorzien we een rustig studielokaal voor wie nog een paar zaken wil nakijken of bijwerken. Wie thuis onvoldoende studeert, zetten we in overleg met de ouders aan het werk in de avondstudie.


Dagelijks werk

Leren regelmatig werken is immers zeer belangrijk. Daarom hechten wij in het college veel belang aan dagelijks werk. Er staan bij ons dan ook veel punten op.  In sommige vakken, zoals de moderne talen, tellen de dagelijks werk-punten zelfs voor meer dan de helft mee voor het bepalen van het eindresultaat. Alleen dankzij een regelmatige inzet kan je echt werk maken van een goede studiehouding.
 

Elektronische leeromgeving

Via de elektronische leeromgeving van de school (srco.schoolonline.be) halen de leerlingen  voor de meeste vakken zelf opdrachten op, leveren ze taken in, kunnen ze extra oefeningen maken, oplossingen opvragen en hun resultaten nagaan. Zo kunnen alle leerlingen de nodige vaardigheden verwerven die in hun verdere opleiding van pas zullen komen.


Inhaaltoets

Regelmatig werken betekent ook regelmatig (onverwacht) toetsen of de leerlingen de leerstof verwerkt hebben en beheersen. Leerlingen die al eens een toets missen, kunnen via een inhaaltoets weer bijbenen.


Studietips

Half oktober organiseren we in het eerste jaar een grote toets voor klassieke studies. Daarnaast zijn er in onze beide richtingen grote herhalingstoetsen voor Frans, Nederlands en wiskunde. Als voorbereiding  op het instuderen van een groter geheel zorgen we bij de grote toetsen voor een uitgebreide studiewijzer met studietips per vak en een overzicht van de te kennen leerstof.