Communicatie en rapporteren

De planagenda is niet alleen een document waarin leerlingen hun taken en toetsen kunnen plannen, maar ook een communicatiemiddel tussen leer- krachten en ouders.

Dankzij de elektronische leeromgeving van Schoolonline kan je als ouder je kind op een eenvoudige wijze van nabij opvolgen. In de digitale agenda vind je welke lesonderwerpen aan bod kwamen en welke toetsen en taken moeten voorbereid worden. Het online dossier bevat belangrijke informatie over de opvolging van uw kind: niveautesten, leerstijltesten, studiekeuze-adviezen, …

Ook de resultaten en de rapporten kunnen op die manier online geraadpleegd worden. Bovendien geven we de controletoetsen en taken altijd mee naar huis, zodat knelpunten meteen duidelijk worden. Ouders en leerlingen kunnen ook de grote toetsen inkijken. 

Op het schoolrapport vind je behalve een gedetailleerd overzicht van de resultaten en de mediaan per vak ook een cijfercode voor motivatie en nauwgezetheid en vakkencommentaar. Daarnaast bevat het rapport ook een overzicht van alle toetsen. 

Minimum vier maal per schooljaar bespreekt de klassenraad elke leerling zodat we een goed beeld krijgen van zijn/haar capaciteiten. Elke leerling krijgt samen met het jaarattest een realistisch advies van de klassenraad om een bewuste en degelijke keuze te kunnen maken in het nieuwe schooljaar. 

Telefonisch of via mail kunnen ouders altijd contact opnemen met de directie. Onze klassenleraars en prefect zijn het eerste aanspreekpunt bij grote en kleine problemen. 

Tien maal per jaar verschijnt er een digitale nieuwsbrief voor ouders en leerlingen.