Intake

Om het inschrijvingsdossier van uw dochter/zoon te vervolledigen, vragen wij u om uiterlijk op dinsdag 4 juli 2017 ons volgende documenten te bezorgen:

 • het getuigschrift basisonderwijs (geen kopie!)
 • het ingevuld document individueel leerlingendossier (ontvangen tijdens registratie)
 • een kopie* van het schoolrapport van het zesde leerjaar (het jaaroverzicht)
 • eventueel een kopie* van het studiekeuzeadvies
  (ofwel een apart document vanwege de school of het CLB, ofwel staat het advies vermeld op het schoolrapport)
 • eventueel een kopie* van het resultaat op de interdiocesane proeven
  (katholieke basisscholen – soms staat dit resultaat op het schoolrapport vermeld) / OVSG-toetsen (stedelijke en gemeentelijke basisscholen en bepaalde scholen van het GO!)
 • eventueel de ingevulde BaSo-fiche

* Wij kunnen voor u op school de nodige kopieën maken.

Wij willen het binnenbrengen van deze documenten ook aangrijpen om uw zoon/dochter beter te leren kennen en om uw vragen te beantwoorden. Daarom nodigen wij u, samen met uw dochter of zoon uit voor een intakegesprek (over het individueel leerlingendossier, het schoolrapport, de BaSo-fiche, …).

 • vrijdag 30 juni van 14.00 uur tot 18.00 uur
 • maandag 3 juli van 9.30 uur  tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur
 • dinsdag 4 juli van 9.30 uur  tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur

De inschrijving, met volgnummer in het inschrijvingsregister, is rechtsgeldig indien de school ten laatste op dinsdag 4 juli beschikt over de gevraagde documenten.